O kancelarii

Kancelaria Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Prowadzimy pełną obsługę podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczejw zakresie prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowegoi restrukturyzacyjnego. Wszystkie działania kancelarii podporządkowane są jednemu celowi, którym jest sukces naszych Klientów, a w podejmowanych przez nas działaniach zawsze respektujemy wartości, którym hołduje nasz Mocodawca.

Pomysłodawcą stworzenia profesjonalnej kancelarii zajmującej się tylko i wyłącznie zagadnieniami prawa gospodarczego, a w szczególności postępowaniami upadłościowymi, układowymi, restrukturyzacyjnymi oraz postępowaniamiw przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest Wojciech Makuć (licencja Ministra Sprawiedliwości nr 37), wykonujący nieprzerwanie od ponad 15 lat czynności w ww. postępowaniach.

Celem realizowanych przez nas usług doradczych jest zaproponowanie Klientowi najlepszych dla niego rozwiązań przy zachowaniu pełnej zgodności podejmowanych czynności z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

Zespół

Zespół

Zespół stanowią prawnicy oraz ekonomiści z uprawnieniami biegłych sądowych. Współpracujemy na stałe z księgowymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, jak również z rzeczoznawcami majątkowymi, co umożliwia nam kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.
Posiadana przez nas wiedza oraz wieloletnie doświadczenie, poparte uprzednią oraz staranną analizą specyfiki sektora działalności biznesowej Klienta, jak również doskonała znajomość mechanizmów rynkowych i realiów polskiej gospodarki, sprawiają, że wiemy, jak osiągnąć sukces.

Upadłości

Postępowania
upadłościowe likwidacyjne

przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości dla dłużnika i wierzyciela

przygotowywanie wniosków o wyłączenie składników z masy upadłości

przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności

przygotowywanie wniosków o zmianę sposobu prowadzenia postępowania

przygotowywanie wniosków o bezskuteczności czynności prawnej na podstawie przepisów prawa upadłościowego

profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej na każdym etapie postępowania

Upadłość
konsumencka

przeprowadzanie pełnej analizy sytuacji majątkowej dłużnika oraz zachodzenia przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

przygotowywanie profesjonalnych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

prowadzenie negocjacji warunków ugód z wierzycielami

nadzór nad wykonywaniem planu spłaty wierzycieli

Restrukturyzacje

Postępowania
restrukturyzacyjne

opracowywanie planów restrukturyzacji

negocjacje restrukturyzacji zadłużenia

przygotowywanie profesjonalnych wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

opracowywanie propozycji układowych z pełną analizą ekonomiczną możliwości wykonania propozycji

profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej na każdym etapie postępowania


Posiadamy uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego na podstawie licencji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości.

Kontakt

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kancelaria Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Atelier Żoliborz
ul. Przasnyska 7 lok. 143
01-756 Warszawa
+48 22 12 11 148